night2.jpg

מגורים | תעסוקה | סביבה

גדות נדל"ן והשקעות פועלת בישראל משנת 2012. 

הפעילות המגוונת למימוש החזון, מתבצעת באמצעות

חברות נשלטות ייעודיות ומתמחות.

ייזום פרויקטים למגורים ע"י ANB מגורים.

ייזום וניהול פרויקטים מסחריים ותעסוקה

באמצעות זרוע המסחר של החברה. 

 שרותי ניהול מערכת שיווק ואסטרטגיה בענף הנדל"ן באמצעות גדות בראל בע"מ.

צור קשר

Thanks for submitting!

חברת ANB מגורים, מתמחה בפרויקטים של התחדשות עירונית בגוש דן והשרון, הכוללים תכנון ובנייה של מאות דירות.

החברה רואה בהתחדשות העירונית כנדבך משמעותי בציונות המודרנית והעתידית. כאשר בחזונה מתקיימת סביבת מגורים מתקדמת הכוללת בית איכותי ומעגל שכנים מתחדש כחלק מקהילה תומכת.

מגורים

זרוע המסחר מתמחה ביזום קבוצות רכישה למתחמי מסחר ותעסוקה בעלי תכנון אדריכלי מוקפד ומיקום אטרקטיבי. החברה פועלת בשנים האחרונות באסטרטגיית 'עירוב שימושים' המשלבת מסחר תעסוקה ומגורים. 

באמתחתה פרויקטים בשלבים שונים של ביצוע בכפר סבא, הוד השרון ורחובות.

החברה רואה לנגד עיניה הצפת ערך לשותפיה בהשקעה סולידית ובעלת תשואה גבוהה יחסית לענף. 

תעסוקה

 

אנו מתחייבים לפעול בשקיפות ובאחריות, תוך שיפור מתמיד לעבר מצוינות סביבתית.

כל פרויקט בניהול החברה עומד בתקני בניה ירוקה, בת קיימא שימור המשאבים הטבעיים וחסכון ארוך טווח לדייר.

סביבה 

My Post (4).png

גדות נדלן והשקעות בע"מ 

חרוץ 6 , תל אביב 67060 

Thanks for submitting!